Görme Engelliler

BRIDGES ( Köprüler )

PROJENİN TANIMI

Bu proje, ortak bir konu üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin değişimi için oldukça

gereklidir. Öğrencilerimiz de mezuniyetlerinden sonra gelecekteki çalışmaları ve işleri için karar vermek zorunda olacaklarından ortak ülkelerdeki eğitim ve iş seçeneği uygundur.

Eğitim, iş verme ve gençlerin kaynaşması, gençlerin eğitim ve öğretimde ve de onların gelişen yurttaşlığının ve sosyal dayanışma yeteneğinin desteklenmesi için yollar keşfeden AB programlarının kaygısıdır. Ortak ülkelerde eğitimi ve çalışma çevresini anlama, öğrencilerin AB içerisinde daha güvenli bir şekilde hem derste hem işte çalışması öğrencileri hareketlilik ihtimaliyle karşılaşmaları için cesaretlendirir.

Genç insanlar Avrupa’nın kullanılmamış kaynaklarıdır. Ancak onlar sosyal problemlere bağlı olarak işsizlikle yüzleşirler. Bu toplumsal hoşnutsuzluk ve marjinallikle sonuçlanır. Okullarımız onları değişen dünyadaki zorluklarla yüzleşmeye hazırlamalı ve bilgi sağlamalı böylece öğrenciler bununla nasıl başa çıkabileceklerini öğrensinler.

Öğrenciler için bir diğer zorluk, öğrenim sürecini tamamlamak için motivasyonu korumak.Biz Avrupa’nın neresinde olursa olsun buna çalışmak ve öğrencilere yardım edecek çözümler bulmak istiyoruz.

Projemizin temel amacı sürdürülebilir, etkili ve gençlerin Avrupa’daki ilk okul eğitiminden işçi pazarına başarılı geçişini sağlamaktır.

Projenin konusu 4 önemli görüşe sahiptir: Eğitim(oryantasyon içeren,ileri eğitim,yurtiçinde ve yurtdışında kariyer), eğitimi yarıda bırakma(neden bununla karşılaştığımızı tespit etmek,çalışmak ve gençleri bundan nasıl vazgeçirebiliriz), iş ve iş gücü(Avrupa iş gücü piyasasının taleplerini ve gerekliliklerini kapsayan çalışma) ve son olarak uluslararası sosyal uyum ve bütünleşme(sosyal ve kültürel farklılıklara, işsizlik ve onun sonuçlarıyla yüzleşme ve buna uyum sağlama).

Bu proje öğretmenler ve öğrenciler arasında yaratıcılık, karar verme ve anlaşmazlıkları çözme becerilerini geliştirmek zorunda kalacaklarından onları takım çalışmasına teşvik edecek. Bilgi ve iletişim teknolojisi(ICT) ve hem ana dildeki hem yabancı dildeki(İngilizce) iletişim yetenekleri de geliştirilecek. Aynı şekilde öğrenci hareketliliği, Avrupa boyunca seyahate ikna etmek için teşvik edilecek.

Bu proje öğrencilerimize sınırları ötesinde özgüven kazanmaları ve Avrupa vatandaşı gibi davranmalarını sağlayacak.Bu, yarının dünyasının eğitimi ve AB içinde çalışmak için eşsiz bir hazırlık olacak.

Biz bu projeyle

-Eğitim ve öğretimde öğrenme ilişkisi ve kapasiteyi arttırma

-Anahtar yeteneklerde terfi etme ve danışmanlık; temel yetenekler,çapraz konulu yetenekler,girişimcilik,yabancı dil edinimi,dijital bilgi

-Eğitim-öğretim ve iş gücü arasındaki bağlantının güçlendirilmesi

-Yenilikçi eğitim gelişimini teşvik(iş birliğiyle öğrenme, eleştirel düşünce)

-Bölgesel ve sektörel yapılandırılmış iş birliğini teşvik

-Eğitim personelinin profesyonel gelişimine teşvik

 

-Aktif vatandaşlığı geliştirme ve yeni çalışma ağı yaratmak için eğitim girişimciliğini destekleme


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi